ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon Jun 24 10:27:19 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:27:19 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าปงถ่ายเอกสารประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 เล่ม
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon Jun 24 10:27:19 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:27:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าปงถ่ายเอกสารประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 เล่ม เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)