ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon Jun 24 10:19:45 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:19:45 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon Jun 24 10:19:45 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:19:45 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)