ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:46:07 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:46:07 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนสาย จำนวน 30 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:46:07 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:46:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนสาย จำนวน 30 ตัว

เป็นเงิน 14,100 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)