แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 80,000 บาท

92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 60,000 บาท

93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 30,000 บาท

94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 7,000 บาท

95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,800 บาท

96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 17,325 บาท

97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 9,520 บาท

98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 5,010 บาท

99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,590 บาท

100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท

101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 39,600 บาท

102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท

103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท

104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,700 บาท

105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »