แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
166

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 12,080 บาท

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท

170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท

171
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 50,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท

173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท

174
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา

175
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท

176
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท

177
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท

178

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท

179
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท

180
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »