แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 4)
จำนวนเงิน 10,500 บาท

242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
จำนวนเงิน 19,200 บาท

243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,500 บาท

244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 14,400 บาท

245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ โดยสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,000 บาท

246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เตาเผาทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
จำนวนเงิน 53,928 บาท

247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
เป็นเงิน 5,505 บาท

248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 10,000 บาท

249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 7,000 บาท

250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,744.00 บาท

251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ วงเงิน 13,500.00 บาท

252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 7,426.00 บาท

253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 13,870.00 บาท

254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก และเก็บมูลนก อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 283,064.00 บาท

255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 10,500.00 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »