แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท ของโครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 เดือน (ไตรมาส 1/63) 9,000 บาท ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึก และจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 200,280 บาท

170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคลากรภายนอก) จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 24,065 บาท

171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะสื่อวิดีโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านแสงสว่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท

174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อXEROXรุ่น5335พร้อมหมึกจำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260 บาท

176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดิโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านห้องน้ำและบริเวณโดยรอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,600

179
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุลคลภายนอก) จำนวน6รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,190 บาท

180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,182 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »