แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำสื่อภาีรวมของแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะสุขในวงกว้าง ภายใต้แผนงบประมาณการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 200,000 บาท

107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 10,000 บาท

108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Start- Up) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 180,00 บาท

109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ สำหรับวันที่ 15 ก.ค. 63 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 9,600 บาท

110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ สำหรับวันที่ 11 ก.ค. 63 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนาวนเงิน 9,600 บาท

111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 11,000 บาท

112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 43 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 85,220 บาท

113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาวัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 10,700 บาท

114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 12,350 บาท

115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 9,000 บาท

116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคุุคลภายนอก) จำนวน 17 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 22,020 บาท

117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคุุคลภายนอก) จำนวน 17 รายการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 67,800 บาท

118
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,600 บาท

119
ประการผู้ชนะการเสนอรายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท

120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 7,200 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »