แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (น้ำพริก) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 40,000 บาท ต.บ้านโฮ่ง

62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าซิ่นตีนจก) จำนวน 1 ผลิตภัณ์ วงเงิน 15,000 บาท ต.บ้านปวง

64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,340 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 10,355 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 16,800 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างชุดสาธิตประกอบการฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ วงเงิน 16,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 37,200 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ วงเงิน 15,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ วงเงิน 10,338 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 23,280 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 6,382 บาท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »