แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท

32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท

33
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16,900 บาท

34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ยี่ห้อ XEROX จำนวน 1 เครื่อง 36,000 บาท

35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน 200,280 บาท

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (น้ำพริก) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 40,000 บาท ต.บ้านโฮ่ง

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าซิ่นตีนจก) จำนวน 1 ผลิตภัณ์ วงเงิน 15,000 บาท ต.บ้านปวง

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,340 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »