แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
256
ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกและเก็บมูลนก รอบอาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 มี.ค. 61 เป็นเงิน 283,064.00 บาท

257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 2)

259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำชุดปฏิบัติการอบรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถตู้ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ (สาขาโยธา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สาขาโยธา คณะเทคโนอุตฯ)

269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์ติดตั้งผลงานฯ(สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนอุตฯ)

270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ (สาขาเซรามิกส์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »