แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดิโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านห้องน้ำและบริเวณโดยรอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,600

229
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุลคลภายนอก) จำนวน6รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,190 บาท

230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,182 บาท

231
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน4รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท

232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน4รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

233
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ้อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000

235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704 บาท

236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์เข้าสู่อาคารและปรับปรุงการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในอาคาร เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

237
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,085 บาท

238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเหมารถตู้ปรับอากาศ10ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน4รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนางานสู่ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท

240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,334 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »