แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วงเงิน 120,000 บาท

212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เตาไฟฟ้า จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,000 บาท

213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,152.50 บาท

214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท

215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ งบเงินรายได้ วงเงิน 12,198 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท ของโครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 เดือน (ไตรมาส 1/63) 9,000 บาท ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึก และจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 200,280 บาท

220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคลากรภายนอก) จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 24,065 บาท

221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะสื่อวิดีโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านแสงสว่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท

224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อXEROXรุ่น5335พร้อมหมึกจำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »