แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันฯ 1 รายการ วงเงิน 9,600 บาท

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วงเงิน 28,310 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ วงเงิน 25,460 บาท

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 9 รายการ วงเงิน 18,700 บาท

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)19 รายการ วงเงิน 16,405 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ วงเงิน 14,750 บาท

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ยี่ห้อ XEROX รุ่น 5335 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 30,000 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ วงเงิน 206,280 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 12,000 บาท

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 19 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 59,462 บาท

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,600 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 28,000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 17,500 บาท

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 14,400 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »