แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพัฒนาระบบส่งเสริมงานขาย 1 ระบบ (20,000 บาท).pdf 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบส่งเสริมงานขาย 1 ระบบ วงเงิน 20,000 บาท Tue May 28 13:06:41 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:06:41 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ (12,800 บาท).pdf 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ 1 รายการ วงเงิน 12,800 บาท Tue May 28 13:05:55 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:05:55 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 4 รายการ 10,000 บาท).pdf 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท Tue May 28 13:05:17 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:05:17 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ (6,602 บาท).pdf 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ วงเงิน 6,602 บาท Tue May 28 13:04:43 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:04:43 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (8,000 บาท).pdf 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ วงเงิน 8,000 บาท Tue May 28 13:03:31 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:03:31 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (6,200 บาท).pdf 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ วงเงิน 6,200 บาท Tue May 28 13:01:47 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 01:01:47 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่นๆ 13 รายการ (11,940 บาท).pdf 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 13 รายการ วงเงิน 11,940 บาท Tue May 28 12:54:11 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:54:11 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 22 รายการ (18,513 บาท).pdf 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)22 รายการ วงเงิน 18,513 บาท Tue May 28 12:52:33 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:52:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (15,500 บาท).pdf 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วงเงิน 15,500 บาท Tue May 28 12:51:49 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:51:49 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 7 รายการ (9,780 บาท).pdf 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)7 รายการ วงเงิน 9,780 บาท Tue May 28 12:51:18 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:51:18 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ (38,000 บาท).PDF 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 38,000 บาท Tue May 28 12:50:51 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:50:51 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 13 รายการ (8,654 บาท).pdf 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 8,654 บาท Tue May 28 12:50:00 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:50:00 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ (25,900 บาท).pdf 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ วงเงิน 25,900 บาท Tue May 28 12:49:22 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:49:22 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (5,000 บาท).pdf 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ วงเงิน 5,000 บาท Tue May 28 12:48:50 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:48:50 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 13 รายการ (10,949 บาท).pdf 72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 10,949 บาท Tue May 28 12:35:00 2024 พฤษภาคม 28, 2024, 12:35:00 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »