แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 99,900 บาท.PDF 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท Wed Sep 22 12:13:51 2021 กันยายน 22, 2021, 12:13:51 pm
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 14,410 บ..pdf 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท Wed Sep 22 12:11:59 2021 กันยายน 22, 2021, 12:11:59 pm
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการศึกษา 13,375 บ..pdf 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท Wed Sep 22 12:11:24 2021 กันยายน 22, 2021, 12:11:24 pm
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,905 บ..pdf 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท Wed Sep 22 12:10:30 2021 กันยายน 22, 2021, 12:10:30 pm
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 40,000 บ..pdf 54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1ผลิตภัณฑ์วงเงิน 40,000 บาท Wed Sep 22 12:09:47 2021 กันยายน 22, 2021, 12:09:47 pm
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 19,600 บ..pdf 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท Wed Sep 22 12:08:44 2021 กันยายน 22, 2021, 12:08:44 pm
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 15,000 บ..pdf 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ผลิตภัณ์วงเงิน 15,000 บาท Wed Sep 22 12:08:13 2021 กันยายน 22, 2021, 12:08:13 pm
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,760 บ..pdf 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท Wed Sep 22 12:07:08 2021 กันยายน 22, 2021, 12:07:08 pm
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,870 บ..pdf 50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท Wed Sep 22 12:06:28 2021 กันยายน 22, 2021, 12:06:28 pm
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 8,340 บ..pdf 52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,340 บาท Wed Sep 22 12:05:42 2021 กันยายน 22, 2021, 12:05:42 pm
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 10,000 บ..pdf 70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท Wed Sep 22 12:05:09 2021 กันยายน 22, 2021, 12:05:09 pm
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,355 บ..pdf 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 10,355 บาท Wed Sep 22 12:04:23 2021 กันยายน 22, 2021, 12:04:23 pm
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ 16,800 บ..pdf 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 16,800 บาท Wed Sep 22 12:03:47 2021 กันยายน 22, 2021, 12:03:47 pm
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างชุดสาธิตฯ16,000บ..pdf 55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างชุดสาธิต วงเงิน 16,000 บาท Wed Sep 22 12:03:03 2021 กันยายน 22, 2021, 12:03:03 pm
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,200 บ..pdf 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 37,200 บาท Wed Sep 22 12:02:13 2021 กันยายน 22, 2021, 12:02:13 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »