ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศประกวดราคา

[1] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยการคัดเลือก)

[3] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง)

[5] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

[7] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานวิจัย

[8] ประกาศราคากลางงานวิจัย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version