ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Jun 6 09:36:45 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:36:45 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Jun 6 09:36:45 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:36:45 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท