แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
31
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

32
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 6,000 บาท

33
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

34
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 11,290 บาท

35
จ้างผลิตหนังสือรายงานการประเมินตนเอง ขนาด เอ 4 จำนวน 65 เล่ม จำนวนเงิน 25,350 บาท

36
จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 31,400 บาท

37
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 75,000 บาท

38
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวน 9,000 บาท

39
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 10,870 บาท

40
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 19,974 บาท

41
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวนเงิน 22,400 บาท

42
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

43
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

44
จ้างเหมาทำบายศรี จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,100 บาท

45
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ จำนวน 20,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »