แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
256
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

257
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

258
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

259
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำโคมลอยจิ๋ว

260
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาชุดเวทีขนาด 16*7.2 เมตร

261
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำสะเปาน้อย

262
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตหุ่นปูนปั้น

263
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ-สี)

264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียน ภาวะผู้นำ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดการความเสี่ยง สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์

265
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

266
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำสูจิบัตร จำนวน 500 เล่ม

267
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

268
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการยกระดับศักยภาพอาจารย์ฯ จำนวน 65 ชุด

269
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษย์ฯ จำนวน 1 งาน

270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »