แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
121
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

122
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

123
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

124
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

125
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

126
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

127
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

128
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

129
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จำนวน 954 ชุด จำนวนเงิน 28,620 บาท

130
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

131
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

132
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 13,434 บาท

133
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 9,600 บาท

134
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 10,000 บาท

135
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 6,400 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »