แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
106
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

107
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

108
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

109
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

110
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

111
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

112
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน  จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

113
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

114
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 22,400 บาท

115
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

116
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

117
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

118
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

119
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

120
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »