แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12500.jpg 1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ Thu Dec 13 13:42:29 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:42:29 pm
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30540.jpg 1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ Thu Dec 13 13:41:21 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:41:21 pm
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12500.jpg 1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ Thu Dec 13 13:39:34 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:39:34 pm
พิมพ์ป้ายไวนิล สานศิลป์ 5250.jpg 1479 ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน Tue Dec 11 09:29:11 2018 ธันวาคม 11, 2018, 09:29:11 am
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง สานศิลป์ 48000.jpg 1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสีย จำนวน 2 ชุด Tue Dec 11 09:28:02 2018 ธันวาคม 11, 2018, 09:28:02 am
จ้างเหมาจัดบอร์ด 33000.jpg 1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการผลงาน ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร Tue Dec 11 09:27:00 2018 ธันวาคม 11, 2018, 09:27:00 am
ซื้อวัสดุเพื่อการบริหารองค์กร จำนวน 3 รายการ.jpg 1526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการบริหารองค์กร Fri Nov 16 16:01:58 2018 พฤศจิกายน 16, 2018, 04:01:58 pm
จ้างถ่ายเอกสาร HSK ระดับ 4.jpg 1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร Thu Nov 15 15:00:54 2018 พฤศจิกายน 15, 2018, 03:00:54 pm
ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 7 ตัว.jpg 1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร Thu Nov 15 14:59:06 2018 พฤศจิกายน 15, 2018, 02:59:06 pm
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ.jpg 1540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Thu Nov 15 14:58:26 2018 พฤศจิกายน 15, 2018, 02:58:26 pm
จ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย.jpg 1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning) Tue Oct 16 10:06:28 2018 ตุลาคม 16, 2018, 10:06:28 am
20800.jpg 1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง Tue Sep 11 14:29:05 2018 กันยายน 11, 2018, 02:29:05 pm
6360.jpg 1517 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Tue Sep 11 14:27:55 2018 กันยายน 11, 2018, 02:27:55 pm
6500.jpg 1508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารวิชาการ จำนวน 100 เล่ม Tue Sep 11 14:22:10 2018 กันยายน 11, 2018, 02:22:10 pm
16900.jpg 1596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี Tue Sep 11 14:18:57 2018 กันยายน 11, 2018, 02:18:57 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »