แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมาชุดการเรียนรู้ การทำขนมไทย 26,800 บาท.jpg 1499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดการเรียนรู้การทำขนมไทย จำนวน 1 งาน Tue Mar 26 16:04:00 2019 มีนาคม 26, 2019, 04:04:00 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 บาท.jpg 1558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน Tue Mar 26 16:00:03 2019 มีนาคม 26, 2019, 04:00:03 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 34,283 บาท.jpg 1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Wed Mar 20 14:59:16 2019 มีนาคม 20, 2019, 02:59:16 pm
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 ชุด 7,200 บาท.jpg 1476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 ชุด Wed Mar 20 14:56:35 2019 มีนาคม 20, 2019, 02:56:35 pm
จ้างจัดทำแผ่นที่เดินดิน อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.แม่พริก อ.เถิน อ.เสริมงาม 75,000 บาท.jpg 1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นที่เดินดินในระบบ GIS Fri Mar 1 13:15:23 2019 มีนาคม 01, 2019, 01:15:23 pm
จ้างจัดทำแผนที่เดินดิน อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ 49,000 บาท.jpg 1449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ่นที่เดินดินในระบบ GIS Fri Mar 1 13:13:48 2019 มีนาคม 01, 2019, 01:13:48 pm
จ้างจัดทำแผ่นที่เดินดิน อ.เมือง อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.งาว อ.ห้างฉัตร 75,000 บาท.jpg 1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นที่เดินดินในระบบ GIS Fri Mar 1 13:12:47 2019 มีนาคม 01, 2019, 01:12:47 pm
จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ 27,000 บาท.jpg 1490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ Fri Feb 22 16:25:40 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:25:40 pm
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 งาน 5,000 บาท.jpg 1420 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน Fri Feb 22 16:24:30 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:24:30 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 20,990 บาท.jpg 1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Fri Feb 22 16:23:40 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:23:40 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 8,500 บาท.jpg 1347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ Fri Feb 22 16:13:42 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:13:42 pm
ซื้อวัสดุการศึกษา 36,020 บาท.jpg 1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ Fri Feb 22 16:12:52 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:12:52 pm
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผุ้สูงอายุ 27,500 บาท.jpg 1321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน Fri Feb 22 16:11:34 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:11:34 pm
ซื้อเครื่องจิกเกอร์ 138,000 บาท.jpg 1300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) Fri Feb 22 16:09:59 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:09:59 pm
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจิกเกอร์.jpg 1465 ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) Fri Feb 22 16:08:50 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:08:50 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »