แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาเตาเผา.jpg 1055 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา Fri Feb 22 16:05:53 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:05:53 pm
จ้าางเหมารถตู้ 9,000 บาท.jpg 1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน Fri Feb 22 16:03:31 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:03:31 pm
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 32,000 บาท.jpg 1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง Fri Feb 22 16:02:28 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:02:28 pm
จ้างจัดพิมพ์ 12,300 บาท.jpg 1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri Feb 22 15:50:10 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 03:50:10 pm
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 30,000 บาท.jpg 1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Fri Feb 1 15:42:44 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 03:42:44 pm
จ้างถ่ายเอกสาร 13,440 บาท.jpg 1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม Fri Feb 1 11:01:41 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:01:41 am
ซื้อเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก 130,000 บาท.jpg 1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา Fri Feb 1 10:39:12 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:39:12 am
ซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ 138,000 บาท.jpg 1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) Fri Feb 1 10:38:06 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:38:06 am
จ้างเหมาจักเก็บข้อมูล แม่ทะแม่เมาะ 45,000 บาท.jpg 1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล Fri Feb 1 10:36:57 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:36:57 am
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 40,000 บาท.jpg 1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล Fri Feb 1 10:35:36 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:35:36 am
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 45,000 บาท.jpg 1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล Fri Feb 1 10:34:47 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:34:47 am
ซื้อชุดครุภัณฑ์ 357,000 บาท.jpg 1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสานสนเทศ จำนวน 1 ชุด Thu Jan 10 10:23:23 2019 มกราคม 10, 2019, 10:23:23 am
ค่าแรง 10,920 บาท.jpg 1286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน Thu Jan 10 10:21:50 2019 มกราคม 10, 2019, 10:21:50 am
ค่าแรง 59,631 บาท.jpg 1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงรื้อ ติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน Thu Jan 10 10:20:25 2019 มกราคม 10, 2019, 10:20:25 am
จ้างถ่ายเอกสาร 6,500 บาท.jpg 1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการสอน จำนวน 20 ชุด Thu Dec 27 10:25:48 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:25:48 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »