แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
วัสดุสำนักงาน30000.jpg 536 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Thu Nov 7 10:29:12 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 10:29:12 am
5785.jpg 542 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการยกระดับศักยภาพอาจารย์ฯ Thu Nov 7 10:25:19 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 10:25:19 am
1.jpg 544 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษย์ฯ Fri Oct 25 11:46:25 2019 ตุลาคม 25, 2019, 11:46:25 am
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 51,000 บาท.jpg 1384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ Fri Aug 16 10:39:37 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:39:37 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 22,500 บาท.jpg 1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน Fri Aug 16 10:36:34 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:36:34 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,070 บาท.jpg 1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ Fri Aug 16 10:25:11 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:25:11 am
จ้างจัดทำสูจิบัตร จำนวน 90 เล่ม 9,000 บาท.jpg 1472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร จำนวน 90 เล่ม Fri Aug 16 10:23:40 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:23:40 am
ซื้อกระดาษโรเนียว 200 รีม 13,400 บาท.jpg 1510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโรเนียว จำนวน 200 รีม Thu Aug 8 10:35:32 2019 สิงหาคม 08, 2019, 10:35:32 am
จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 งาน 15,000 บาท.jpg 1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ฯ จำนวน 1 งาน Thu Aug 8 10:33:29 2019 สิงหาคม 08, 2019, 10:33:29 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 29,200 บาท.jpg 1659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ Wed Aug 7 11:06:30 2019 สิงหาคม 07, 2019, 11:06:30 am
จ้างเหมารถตู้ 8 คัน 60,000 บาท.jpg 1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน Wed Aug 7 11:04:48 2019 สิงหาคม 07, 2019, 11:04:48 am
จ้างเหมาทำคู่มือ จำนวน 240 เล่ม 43,200 บาท.jpg 1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือฯ จำนวน 240 เล่ม Tue Aug 6 11:22:12 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:22:12 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13,600 บาท.jpg 1649 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Tue Aug 6 11:08:16 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:08:16 am
จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน 7,800 บาท.jpg 1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง ขนาด 7*3 เซนติเมตร จำนวน 24 อัน Tue Aug 6 11:07:17 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:07:17 am
จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 82,500 บาท.jpg 1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ฯ จำนวน 1 งาน Fri Jul 12 10:17:01 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:17:01 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »