แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นเงิน 9,198 บาท.pdf 122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรฯ Thu Apr 27 11:49:21 2023 เมษายน 27, 2023, 11:49:21 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ.pdf 242 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ Fri Oct 8 14:34:03 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:34:03 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ.pdf 234 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ Fri Oct 8 14:32:06 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:32:06 pm
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ .pdf 223 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ Fri Oct 8 14:26:53 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:26:53 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ .pdf 243 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Oct 8 14:25:36 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:25:36 pm
จ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ.pdf 221 ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ Fri Oct 8 14:24:13 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:24:13 pm
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ.pdf 231 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ Fri Oct 8 14:22:53 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:22:53 pm
ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๕ รายการ .pdf 230 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ Fri Oct 8 14:16:40 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:16:40 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ.pdf 230 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ Fri Oct 8 14:15:12 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:15:12 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ .pdf 234 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Oct 8 14:13:38 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:13:38 pm
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑๘๐ เล่ม.pdf 229 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม Fri Oct 8 14:11:51 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:11:51 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ .pdf 209 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Fri Oct 8 14:10:04 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:10:04 pm
จ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๑๐๐ เล่ม.pdf 228 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 100 เล่ม Fri Oct 8 14:08:31 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:08:31 pm
จ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการจากวิชาสัมมนาฯ จำนวน 200 เล่ม.pdf 223 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการฯ Fri Oct 8 14:06:45 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:06:45 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ .pdf 242 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ Fri Oct 8 13:46:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:46:09 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »