แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน.pdf 246 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน Mon May 17 10:33:19 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:33:19 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๓ รายการ.pdf 272 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ Mon May 17 10:30:59 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:30:59 am
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ.pdf 256 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ Mon May 17 10:27:52 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:27:52 am
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด.pdf 251 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเสนอหลักสูตรฯ จำนวน 100 ชุด Mon May 17 10:25:23 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:25:23 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ วัน .pdf 249 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน Mon May 17 10:22:34 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:22:34 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและเชื้อเพลิง ๒ วันจำนวน ๕ คัน.pdf 266 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและเชื้อเพลิง 2 วันจำนวน 5 คัน Mon May 17 10:19:47 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:19:47 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ .pdf 246 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Mon May 17 10:17:15 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:17:15 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ วัน .pdf 256 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน Mon May 17 10:13:50 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:13:50 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ .pdf 250 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Mon May 17 10:11:21 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:11:21 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ วัน.pdf 246 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 วัน Mon May 17 10:08:15 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:08:15 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ วัน.pdf 254 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน Mon May 17 10:05:04 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:05:04 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ.pdf 253 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ Mon May 17 10:01:01 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 10:01:01 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ พื้นที่ .pdf 268 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 พื้นที่ Mon May 17 09:57:44 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 09:57:44 am
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 25000.pdf 246 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท Mon May 17 09:49:37 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 09:49:37 am
จ้างจัดทำสื่อเพื่อใช้ในช่องทางการตลาดออนไลน์ จำนวน 1 งาน 45000.pdf 286 จ้างจัดทำสื่อเพื่อใช้ในช่องทางการตลาดออนไลน์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 45000 บาท Mon May 17 09:47:58 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 09:47:58 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »