แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน เป็นเงิน 10,770 บาท.pdf 188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน Thu Apr 27 15:46:51 2023 เมษายน 27, 2023, 03:46:51 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon-IR2530 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,800 บาท.pdf 176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon-IR2530 Thu Apr 27 15:31:09 2023 เมษายน 27, 2023, 03:31:09 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท.pdf 174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท Thu Apr 27 15:28:18 2023 เมษายน 27, 2023, 03:28:18 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 21 รายการ.pdf 177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 21 รายการ Thu Apr 27 15:11:23 2023 เมษายน 27, 2023, 03:11:23 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (ขนมดอกจอกและข้าวแคบ).pdf 174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (ขนมดอกจอกและข้าวแคบ) Thu Apr 27 15:03:05 2023 เมษายน 27, 2023, 03:03:05 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเรนาซองหยาบ 200 แกรมขนาดเอหนึ่ง เป็นเงิน 5,000 บาท.pdf 173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเรนาซองหยาบ 200 แกรมขนาดเอหนึ่ง Thu Apr 27 15:00:04 2023 เมษายน 27, 2023, 03:00:04 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน เป็นเงิน 6,000 บาท.pdf 167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน เป็นเงิน 6,000 Thu Apr 27 14:54:36 2023 เมษายน 27, 2023, 02:54:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 44,000 บาท.pdf 180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 44,000 บาท Thu Apr 27 14:34:22 2023 เมษายน 27, 2023, 02:34:22 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 49,080 บาท.pdf 175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 49,080 บาท Thu Apr 27 14:30:24 2023 เมษายน 27, 2023, 02:30:24 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตคู่มือขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลสู่สมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชนฯ.pdf 162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตคู่มือขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ Thu Apr 27 14:24:45 2023 เมษายน 27, 2023, 02:24:45 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท.pdf 183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท Thu Apr 27 14:22:44 2023 เมษายน 27, 2023, 02:22:44 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน เป็นเงิน 15,000 บาท.pdf 202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างฯ Thu Apr 27 14:00:36 2023 เมษายน 27, 2023, 02:00:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,020 บาท.pdf 212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,020 บาท Thu Apr 27 13:58:29 2023 เมษายน 27, 2023, 01:58:29 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท.pdf 207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท Thu Apr 27 13:56:33 2023 เมษายน 27, 2023, 01:56:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,900 บาท.pdf 185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,900 บาท Thu Apr 27 11:52:52 2023 เมษายน 27, 2023, 11:52:52 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »