แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ .pdf 65 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ Fri May 28 11:51:59 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:51:59 am
จ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลงาน.pdf 57 ประกาศผู้ชนะจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลงาน Fri May 28 11:50:09 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:50:09 am
จ้างผลิตคู่มือการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ขนาด เอ ๕ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม.pdf 64 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตคู่มือการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ขนาดเอ 5 พิมพ์สี่ Fri May 28 11:47:06 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:47:06 am
จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดพิธีเปิด.pdf 60 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดพิธีเปิด Fri May 28 11:44:05 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:44:05 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๑ รายการ .pdf 60 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ Fri May 28 11:42:22 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:42:22 am
จ้างเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา .pdf 65 ประกาศผู้ชนะจ้างเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา Fri May 28 11:28:05 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:28:05 am
ซื้อสีบนเคลือบ .pdf 70 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อสีบนเคลือบ Fri May 28 11:18:46 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:18:46 am
จ้างผสมเนื้อดินพื้นบ้าน.pdf 61 ประกาศผู้ชนะจ้างผสมเนื้อดินพื้นบ้าน Fri May 28 11:16:33 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:16:33 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ.pdf 66 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri May 28 11:13:29 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 11:13:29 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ .pdf 71 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Fri May 28 10:53:23 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:53:23 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ .pdf 61 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Fri May 28 10:50:00 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:50:00 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ .pdf 84 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Fri May 28 10:40:08 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:40:08 am
จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน ๓๐ พื้นที่ .pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน 30 พื้นที่ Fri May 28 10:37:59 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:37:59 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ .pdf 64 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ Fri May 28 10:35:11 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:35:11 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ.pdf 61 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ Fri May 28 10:32:51 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 10:32:51 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »