ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: naratip chuapudee ที่ Thu Aug 23 09:16:24 2018 สิงหาคม 23, 2018, 09:16:24 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,260 บ
เริ่มหัวข้อโดย: naratip chuapudee ที่ Thu Aug 23 09:16:24 2018 สิงหาคม 23, 2018, 09:16:24 am
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง