ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: dormitory_lpru ที่ Thu Nov 1 15:25:40 2018 พฤศจิกายน 01, 2018, 03:25:40 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ประจำเดือนตุลาคม 2561
เริ่มหัวข้อโดย: dormitory_lpru ที่ Thu Nov 1 15:25:40 2018 พฤศจิกายน 01, 2018, 03:25:40 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 10,500 บาท
งานอาคารหอพักบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง