แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
76
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท

77
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท

78
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,380 บาท

79
จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 21,400 บาท

80
ประกาศจ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 90,000 บาท

81
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท

82
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 16,000 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท

83
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศจ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท

84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ 90,000 บาท

85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 37,970 บาท

86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ 42,000 บาท

87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18,200 บาท

88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 95,000 บาท

89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 40,000 บาท

90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 29,990 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »