แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
196
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท

197
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท

198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท

199
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท

200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท 


201
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท 

202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท

203
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท

204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท 

205
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท

206
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท 

207
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท 

208
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท

209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท

210
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ  20,000 บาท 

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »