ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 15:08:29 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 03:08:29 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเติมอากาศกองปุ๋ยหมักฯ จำนวน 55,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 15:08:29 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 03:08:29 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเติมอากาศกองปุ๋ยหมักพร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิมพ์นาม  อานะสุข จำนวน 55,000 บาท