ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2562 ของรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จำนวน 207,100 บาท

(1/1)

kanlaya:
แผนงานวิจัย  เรื่อง  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version