ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 งบแผ่นดิน อ.วราคม วงศ์ชัย จำนวน 256,800 บาท

(1/1)

kanlaya:
คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฎจักรชีวิต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version