แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
91
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคิริค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จำนวน 8,500 บาท

92
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำงาน จำนวน 6 รายการ  เพื่อการยกระดับมาตรฐษนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ตรูม ศรีแอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จำนวน 24,400 บาท

93
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า จำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ออดินารี่ จำนวน 30,000 บาท

94
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด จำนวน 36,722.40 บาท

95
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พิมพ์สวย 2010 จำนวน 85,600 บาท

96
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปแนะนำเกษตรกรพร้อมโรลอัพไวนิล, วีดิโอแนะนำคณะ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี มีเดียกรุ่๊ป  จำนวน 86,000 บาท

97
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้ผู้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ จำนวน 66,720 บาท

98
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมุลสารสนเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางไอทีพลัส จำนวน 50,000 บาท

99
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซแอนซ์ เซ็นเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

100
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มและผ้าสำเร็จรูป ได้ผู้รับการคัดเลือก ได้แก่ ยิ้นหวาน จำนวน 20,000 บาท

101
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิทิต  ดำรงค์พงษ์พันธ์

102
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัท จำนวน  125 แผ่น  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ออดินารี่

103
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,949.20 บาท ผู้ชนะ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์

104
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัท ผู้ชนะได้แก่ ออดินารี่ เป็นเงิน 6,875 บาท

105
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมกิจเกษตร เป็นเงิน 5,040 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »