แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
76
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,120 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แลบคอนเนคชั่นจำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

77
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 42,800 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์สวย 2010 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

78
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 23,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุญเรือง กาจารี (ให้บริการ)

79
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 97,905 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)

80
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 48,150 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์สวย2010 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

81
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 75,710 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า (ขายปลีก)

82
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 67,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า (ขายปลีก)

83
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 53,100 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งเรือง

84
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางโชคชัย จำนวน 5,100 บาท

85
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP 85A จำนวน 5 หลอด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้ พลัส จำนวน 8,500 บาท

86
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP 85A จำนวน 5 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้ พลัส จำนวน 8,500 บาท

87
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเติมอากาศกองปุ๋ยหมักพร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิมพ์นาม  อานะสุข จำนวน 55,000 บาท

88
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า จำนวน 31,480 บาท

89
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกษตรสัมพันธ์...ปันสุขสู่ชุมชน ผู้ไดัรับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ลานนา เอสพี.มีเดีย กุรุ๊ป จำนวน 6,000 บาท

90
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอรี่ เป็นเงินจำนวน 10,787.74 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »