แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เป็นเงิน 6,414.65 บาท ผู้ได้รับการคัดลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้าง จำนวน 52 ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

63
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าตู้อบลมร้อน เช่าเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง เช่าโต๊ะวางเครื่องชั่งพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพํฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สำหรับเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและบุคลากรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตราฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC เป็นเงิน 71,550 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

64
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 16,725 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)

65
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 22,700.05 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

66
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใน อำเภอวังเหนือ พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ตัวอย่าง เป็นเงิน 15,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

67
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 46,630 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เตียเฮ่งฮง (ขายปลีก)

68
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 26,740 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตรียกูล (ขายปลีก,ให้บริการ)

69
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ฯ เป็นเงิน 25,875 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนานาครุภัณฑ์ลำปาง (ขายปลีก)

70
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ สนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการเเหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 37,129 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

71
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมระยะสั้น จำนวน 25 เล่ม เป็นเงิน 10,925 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้พลัส 

72
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 8,278 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ให้บริการ)

73
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟ  แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

74
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 56,356.90 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เเอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์  (ขายปลีก)

75
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าสงหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซ เอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »