แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
16
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นเงิน 13,230 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เตียเฮ่งฮง (ขายปลีก)

17
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา 1 รายการ โครงการการแสดงความยินดีกับบัณฑิต เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีพ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

18
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 95,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

19
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสัญลักษณ์แอพลิเคชั่นชุดข้าวกับผักและชุดวัว โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 งานเป็นเงิน 5,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พริบตา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

20
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากเป็นเงิน 31,800.40 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือฉัจริยะสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ระบบ  เป็นเงิน 50,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ IDEA COMPUTER TELECOM

22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ  ได้แก่ 2in1 Keybordmouse,Battery CR2032,Ram DDR3 4 GB ,2in1 wireless,Power bar ฯลฯ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,515 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ใ้หบริการ)

23
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงติดตั้งซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ใช้งานระบบการศึกษา จำนวน 18 เครื่อง เป็นเงิน 9,800 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ให้บริการ)

24
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำต้นแบบสติ๊กเกอร์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ดีไซน์ แอนด์ อาร์ทเวิร์ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

25
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ขนาดใหญ่ติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 55,640 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์สวย2010 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

26
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 4,000 แผ่น เป็นเงิน 16,200 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

27
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขชุมชน ครั้งที่ 2  จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วงนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป(ให้บริการ)

28
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก เป็นเงิน 15,222.89 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอ สรุปงานขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตราฐานการผลิต(อย.) เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

30
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 5,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »