แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
121
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วอเตอร์เวิร์ค เป็นเงินทั้งสิ้น 262,790 บาท

122
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดทำคู่มือ PGS จำนวน 1 งาน ได้แก่ พริบตา ดิไซน์ สตูดิโอ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

123
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วอเตอร์เวิร์ค เป็นเงินทั้งสิ้น 262,790 บาท

124
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในการสนับสนุนเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พริบตา ดีไซน์ สตูดิโอ

125
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบมาตรฐานเครื่อง Water Activity CX4TE พร้อมค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง
จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษํท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 6,420 บาท

126
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์

127
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดทำวีดิโอเผยแพร่ (พร้อมตัดต่อ) บริการวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 นาที จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดียว กรุ๊ป เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท

128
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่าน ขนาดยาว 4.75 กว้าง 3.05 เมตร , ขนาดยาว 5.40 กว้าง 2.30 เมตร พร้อมรางอลูมิเนียมและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,200 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนานาครุภัณฑ์ลำปาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน รองเท้าฟองน้ำ ถุงพลาสติกใส ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายภัคพงศ์ ตรีธรรมพินิจ เป็นเงิน 5,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130
คณะเทคโนโลยีการกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถไถนาเดินตาม จำนวน 1 คน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 34,000 บาท ได้แก่ หจก.อนันตภัณฑ์ลำปาง

131
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนโรงจอดรถ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท

132
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงสำหรับปลูกผักบริเวณด้านหลังคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

133
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 6 ขนาด 6x4 เมตร 1.2x2.4 เมตร ติดตั้งพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

134
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสีและขาว-ดำพร้อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท

135
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 เครื่อง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »