แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
106
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง ผู้ชนะได้แก่ ท.เทคนิคแอร์ เป็นเงิน 10,800 บาท

107
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 ถึง ม.ค.-ก.ย. 2562 จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้พลัส เป็นเงิน 36,000 บาท

108
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืชผัก จำนวน 80 ตัวอย่าง ได้แก่ นางสาวอนุสรา  ลอยมาปิง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

109
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 11,445 บาท

110
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ได้ผู้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ศิริปัญญา เทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

111
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงิน 5,400 บาท

112
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า  และโทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า เป็นเงิน 15,400 บาท

113
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พัชรีภรณ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคา 51,000บาท

114
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางแสงสว่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

115
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมกิจเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 39,055 บาท

116
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ นายพินิจ  บูรณะกิจทวี เป็นเงินทั้งสิ้น 8,279 บาท

117
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์  เป็นเงินทั้งสิ้น 49,735 บาท

118
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ได้แก่ บริษํท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท

119
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ นาย ภัคพงศ์  ตรีธรรมพินิจ  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,682 บาท

120
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 68,340 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »