ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Nov 16 09:29:02 2018 พฤศจิกายน 16, 2018, 09:29:02 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (180,000)
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Nov 16 09:29:02 2018 พฤศจิกายน 16, 2018, 09:29:02 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (180,000) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ