แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
91
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11,560 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

92
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15,000 บาท สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

93
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ 29,329 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

94
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 10,100 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เดินทางในวันที่ 25 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 7,200 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

96
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก จำนวน 1 งาน
30,000 บาท

97
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ 41,910 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

98
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 รายการ 15,960 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

99
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ 34,000 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำสื่อภาีรวมของแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะสุขในวงกว้าง ภายใต้แผนงบประมาณการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 200,000 บาท

101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 10,000 บาท

102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Start- Up) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 180,00 บาท

103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ สำหรับวันที่ 15 ก.ค. 63 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 9,600 บาท

104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ สำหรับวันที่ 11 ก.ค. 63 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนาวนเงิน 9,600 บาท

105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 11,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »