แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำชุดปฏิบัติการอบรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถตู้ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ (สาขาโยธา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สาขาโยธา คณะเทคโนอุตฯ)

263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์ติดตั้งผลงานฯ(สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนอุตฯ)

264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ (สาขาเซรามิกส์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สาขาคอมอุตฯ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องเสียง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "เขลางค์นครเกมส์"

267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เทคโนอุตฯ)

268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(1340)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18