แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
เป็นเงิน 5,505 บาท

242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 10,000 บาท

243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 7,000 บาท

244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,744.00 บาท

245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ วงเงิน 13,500.00 บาท

246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 7,426.00 บาท

247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 13,870.00 บาท

248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก และเก็บมูลนก อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 283,064.00 บาท

249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 10,500.00 บาท

250
ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกและเก็บมูลนก รอบอาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 มี.ค. 61 เป็นเงิน 283,064.00 บาท

251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 2)

253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »