แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 10,000 บาท

227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10,820 บาท

228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ห้อง 1121) จำนวน 1 งาน 28,000 บาท

229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 30,000 บาท

230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
จำนวนเงิน 12,560 บาท

231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนเงิน 10,790 บาท

232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 15,408 บาท

233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 8,025 บาท

234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 8,025 บาท

235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 4)
จำนวนเงิน 10,500 บาท

236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
จำนวนเงิน 19,200 บาท

237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,500 บาท

238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 14,400 บาท

239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ โดยสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,000 บาท

240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เตาเผาทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
จำนวนเงิน 53,928 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »