แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 10 รายการ (10,000)

212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 5 รายการ (17,601.50)

213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร 13 (9,630)

215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ วงเงิน 22,860 บาท

216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 31 รายการ วงเงิน 49,985 บาท

217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ วงเงิน 29,980 บาท

218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 16 รายการ วงเงิน 49,960 บาท

219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 47,215.00 บาท

220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 14,595 บาท

221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,229 บาท

222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ และจัดทำ Art work วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 200 เล่ม 40,000 บาท

223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 18,190 บาท

224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 14,080 บาท

225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7,500 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »