แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 20,000 บาท

197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 21,980 บาท

198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 12 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,000 บาท

199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 4 รายการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 12,497.60 บาท

200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,025 บาท

201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,360 บาท

202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ 40,000 บาท โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ไตรมาส 2) 9,000 บาท สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 15,840 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 30,000 บาท

206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 64 แผ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,440 บาท

207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (180,000) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ

208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (192,000) โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ (19,831)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »