แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะสื่อวิดีโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านแสงสว่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อXEROXรุ่น5335พร้อมหมึกจำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260 บาท

170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดิโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านห้องน้ำและบริเวณโดยรอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,600

173
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุลคลภายนอก) จำนวน6รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,190 บาท

174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,182 บาท

175
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน4รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท

176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน4รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

177
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ้อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000

179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704 บาท

180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์เข้าสู่อาคารและปรับปรุงการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในอาคาร เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »